Institutionsstyrelse

Styrelsen är övergripande ansvarig för omfattning och kvalitet vad gäller SBS uppdrag: forskning, utbildning och examina, samverkan. Fastställer institutionens strategi, verksamhetsplan, budget och riktlinjer för organisationen av arbetet. Ledamöterna i institutionsstyrelsen väljs på en treårsperiod. Prefekt och ställföreträdande prefekt är stående ledamöter. Studentrepresentanterna byts ut varje år efter föreningsval. 
 

Ordinarie ledamöter     

Suppleanter

Maria Frostling-Henningsson
(prefekt)   
Fredrik Svärdsten
Christian Maravelias (stf. prefekt) Svante Schriber
Carl Cederström Vladimir  Vešović
Gunilla Eklöv Alander  

Hans Rämö

 
Li Malmström  
Roland Almqvist  
Nina Wennberg  
Kristina Sundberg  
   

Doktorand och studeranderepresentanter:

Emma Axelsson (ekon. stud., suppl.)
Christoph Baldauf (doktorand, suppl.)
Emilia Ishak (ekon stud.)
Siri Edgren (ekon. stud.)
Xiang Yu (doktorand)

 

 

Nämnder

  • Utbildningsnämnden
  • Forskarutbildningsnämnden
  • Professorskollegiet 

Institutionsledning

Prefekt
Maria Frostling-Henningsson

Ställföreträdande prefekt
Christian Maravelias

Forskningsledare, biträdande prefekt
Lars Nordén

Strategisk ledningsgrupp

Rådgivande: Advisory Board

Sektioner

Finansiering
 
Sektionsledare: Jarkko Peltomäki
Ämnesföreträdare: Lars Nordén
Management Sektionsledare: Carl Cederström
Ämnesföreträdare: Jan Löwstedt
Marknadsföring

Sektionsledare: Fredrik Nordin
Ämnesföreträdare: Jacob Östberg

Redovisning Sektionsledare: Susanne Weinberg
Ämnesföreträdare: Thomas Hartman

 

Administration & HR

Vladimir Vešović, Administrativ chef
Maria Jemina, HR-ansvarig
Lena Lindmark, HR-generalist (vik)
Vanessa Parker, HR-administratör
Pia Raninen, HR-generalist (tjl)

Centrum för företagsutbildning, CFU

Ian Richardson, akademisk studierektor och Chef för uppdragsutbildningen
Johan Lembke, verksamhetchef 

Ekonomi

Sara Nygren, ekonomiansvarig

Kommunikationsansvarig

Maria Ekström Stoetzer 

Internationella enheten

International Office 

IT

För IT-support se su.se/serviceportalen.

Vaktmästeri

Stefan Ljungdahl, vaktmästare
Alf Friberg, vaktmästare

Studentservice

Kontaktinformation Studentservice