Institutionsstyrelse

Styrelsen är övergripande ansvarig för omfattning och kvalitet vad gäller SBS uppdrag: forskning, utbildning och examina, samverkan. Fastställer institutionens strategi, verksamhetsplan, budget och riktlinjer för organisationen av arbetet. Ledamöterna i institutionsstyrelsen väljs på en treårsperiod. Prefekt och ställföreträdande prefekt är stående ledamöter. Studentrepresentanterna byts ut varje år efter föreningsval. 
 

Ordinarie ledamöter     

Suppleanter

Maria Frostling-Henningsson
(prefekt)   
Fredrik Svärdsten
Christian Maravelias (stf. prefekt) Svante Schriber
Carl Cederström Vladimir  Vešović
Gunilla Eklöv Alander  

Hans Rämö

 
Li Malmström  
Roland Almqvist  
Nina Wennberg  
Kristina Sundberg  
   

Doktorand och studeranderepresentanter:

Emma Berger
Ioanna Sidiropoulou
Carolina Viklund
Yashar Mahmud
Desirée Ödén

 

 

Nämnder

  • Utbildningsnämnden
  • Forskarutbildningsnämnden
  • Professorskollegiet 

Institutionsledning

Prefekt
Maria Frostling-Henningsson

Ställföreträdande prefekt
Christian Maravelias

Forskningsledare, biträdande prefekt
Lars Nordén

Strategisk ledningsgrupp

Rådgivande: Advisory Board

Sektioner

Finansiering
 
Sektionsledare: Jarkko Peltomäki
Ämnesföreträdare: Lars Nordén
Management Sektionsledare: Carl Cederström
Ämnesföreträdare: Jan Löwstedt
Marknadsföring

Sektionsledare: Fredrik Nordin
Ämnesföreträdare: Jacob Östberg

Redovisning Sektionsledare: Susanne Weinberg
Ämnesföreträdare: Thomas Hartman