Institutionsstyrelse

Institutionsledning 

Sektioner

Administration & HR

Centrum för företagsutbildning, CFU

Ekonomi

Kommunikationsansvarig

Internationella enheten

IT

Vaktmästeri

Studentservice


Institutionsstyrelse

Styrelsen är övergripande ansvarig för omfattning och kvalitet vad gäller SBS uppdrag: forskning, utbildning och examina, samverkan. Fastställer institutionens strategi, verksamhetsplan, budget och riktlinjer för organisationen av arbetet. Ledamöterna i institutionsstyrelsen väljs på en treårsperiod. Prefekt och ställföreträdande prefekt är stående ledamöter. Studentrepresentanterna byts ut varje år efter föreningsval. 
 

Ordinarie ledamöter     

Suppleanter

Maria Frostling (prefekt)    Fredrik Svärdsten
Christian Maravelias (stf. prefekt) Svante Schriber
Carl Cederström (Lärar-/forskarrepresentant) Vladimir  Vešović
Gunilla Eklöv Alander (Lärar-/forskarrepresentant)  
Hans Rämö (Lärar-/forskarrepresentant)  
Li Malmström (Lärar-/forskarrepresentant)  
Roland Almqvist (Lärar-/forskarrepresentant)  
Nina Wennberg (TA-representant)  
Kristina Sundberg (TA-representant)  

Doktorand och studeranderepresentanter

Alexander Riese (ekon. stud., suppl)
Christoph Baldauf (doktorand, suppl.)
Emilia Ericsson (ekon stud.)
Frida Johansson (ekon. stud.)
Xiang Yu (doktorand)

 

 

Nämnder

Utbildningsnämnden

Forskarutbildningsnämnden

Professorskollegiet 
 

Institutionsledning

Prefekt

Maria Frostling

Ställföreträdande prefekt

Christian Maravelias

Forskningsledare, biträdande prefekt

Lars Nordén

Rådgivande och strategisk ledningsgrupp

Advisory Board
 

Sektioner

Institutionens forskning sorterar under fyra sektioner.

Finansiering

Sektionsledare: Ai Jun Hou
Ämnesföreträdare: Lars Nordén

Management

Sektionsledare: Rickard Grassman
Ämnesföreträdare: Karin Berglund

Marknadsföring

Sektionsledare: Fredrik Nordin
Ämnesföreträdare: Jacob Östberg

Redovisning

Sektionsledare: Susanne Weinberg
Ämnesföreträdare: Thomas Hartman

 

Administration & HR

Vladimir Vešović, Administrativ chef
Vanessa Parker, HR-administratör
Pia Raninen, HR-generalist (tjl)
 

Centrum för företagsutbildning, CFU

Ian Richardson, akademisk studierektor och Chef för uppdragsutbildningen
 

Ekonomi

Sara Nygren, ekonomiansvarig
 

Kommunikationsansvarig

Maria Ekström Stoetzer
 

Internationella enheten

International Office 
 

IT

För IT-support se su.se/serviceportalen
 

Vaktmästeri

Stefan Ljungdahl, vaktmästare
Alf Friberg, vaktmästare
 

Studentservice

Kontaktinformation Studentservice