I avhandlingen har Hanna Von Schantz undersökt samspelet mellan teknikutveckling och hur det påverkar företag, organisationer och sättet på vilket vi organiserar oss.

- Särskilt intressant för mig har varit att förstå hur nya idéer och möjligheter uppstår i de tekniska förutsättningarnas kölvatten. För mig besitter just entreprenörskapet en kraft i att omvandla ny teknik till nya möjligheter, vilket gör det intressant att studera. Innan jag påbörjade forskarutbildningen var jag själv entreprenör, vilket såklart kommit att påverka mitt intresse för att söka djupare kunskap i området. Resultatet av min forskning behöver dock inte enbart appliceras på teknikutveckling, utan kan likaväl användas för att förstå skapandet av nya organisationer kopplade till annan samhällsförändring. Entreprenörskap är till syvende och sist enbart en fråga om organisering av nya företag och nya organisationer, säger Hanna Von Schantz.

Hur upplevde du att det var att skriva avhandlingen?
- Avhandlingsarbetet är ingen enkel eller linjär process. Det är en kunskapsresa där jag ständigt behövt förhålla mig till känslan att av ju mer jag lär mig, desto mer märker jag att jag inte kan. Jag skulle vilja påstå att det svåraste just har varit min förhållning till den kunskap som finns och de kunskapsanspråk jag velat göra, samt att inse att nu är min kunskapsprodukt, dvs avhandlingen, ”tillräckligt bra”. Annars hade ju denna resa aldrig tagit slut! Tack och lov finns ju ens handledare, kollegor och seminariestrukturen där, för att underlätta och hjälpa en hitta denna ”tillräckligt-bra-nivå”. I övrigt har det varit väldigt mycket upp och ner, som med allt i livet. I perioder har allt känts självklart och lättjobbat, men däremellan har stunder av tvivel infunnit sig där arbetets mening och mål inte alls varit givet.

Vad händer härnäst för dig?
- Jag hoppas på att kunna utnyttja den kunskap jag byggt upp i min forskning och sprida den vidare. Just nu är jag faktiskt själv inne i en entreprenöriell process, genom att ha startat och driver ett uppstartföretag. Det är otroligt spännande och intressant att på riktigt få leva den process jag nyss studerat. Jag har även haft en del undervisning kopplat till min forskning, vilket jag hoppas kunna fortsätta att ägna mig åt. Mitt drömscenario är att kunna kombinera och bygga en bro mellan akademi och praktik.

Läs hela avhandlingen här