Boken beskriver Djursholm som ett globalt fenomen: Ledarsamhällen finns runt om i hela världen och även om det kan finnas lokala och regionala skillnader dem emellan, präglas de av betydande likheter vad gäller den livsstil, den syn på skola och utbildning och de kulturella värderingar som idealiseras.

Ledarsamhällens grundläggande funktion är att fostra och utveckla ledare, något som sker genom den konsekration som erbjuds invånarna och som förklarar den betydelse dessa miljöer har för att förstå samhällets moraliska, sociala och politiska normer.

Läs mer om boken här