Den tredje oktober kommer fil. dr. Janet Johansson föreläsa om hur idrottande på toppnivpå påverkar chefers identitet som ledare. Evenemanget hålls på engelska.

Den femte oktober dskuterar Maria Frostling-Henningsson, docent i företagsekonomi vid SBS med Line Gordon, lektor vid Stockholm Resiliensecentrum, om hur våra indivudella kostval kan påverka klimatutvecklingen i rätt riktning. 

Båda evenemangen hålls i Aula Magna på Frescati. 

Läs mer om evenmangen här: 
05 oktober: Får det lov att vara en gräshoppa?
03 oktober: Risks of technology/Sporty top managers