Fotograferade vid CMP-evenemanget vid Juventus F. C., Turin (från vänster till höger): Olivier Jarosz, ECA CMP Director; Ian Richardson, studierektor vid centrum för företagsutbildning; Michele Centenaro, generalsekreterare för ECA och emeritusprofessor Sten Söderman, SBS.

ECA är det enda oberoende representativa organet för fotbollsklubbar på europeisk nivå och förutom att upprätthålla högt engagemang i europeiska frågor om fotbollsförvaltning syftar det till att främja kunskapsdelning, information och tjänster bland medlemsklubbarna. 

SBS har arbetat med ECA om design och leverans av det första CMP-programmet och har nu valts ut ännu en gång till att ge akademiskt stöd för en förbättrad andra utgåva av programmet. 

Angående beslutet om att teckna ett nytt avtal med SBS säger ECA:s generalsekreterare Michele Centenaro:
- ECA är glada att fortsätta sitt partnerskap med SBS. Som akademisk partner i ECA Club Management Programme har de vidareutvecklat det innehåll som denna kurs har att erbjuda våra medlemmar. Vi ser fram emot att fortsätta detta fruktbara samarbete.

Maria Frostling-Henningsson, prefekt på SBS kommenterar:
- SBS är glada att åter väljas som den föredragna akademiska partnern till ECA:s Club Management Program. Den första utgåvans framgång och de höga krav som ställdes vid leveransen avspeglar det utmärkta arbetet som ECA gör på detta område för att främja professionalism och bra styrning i spelet över hela Europa. Vi ser väldigt mycket fram emot att förbättra vårt samarbete med ECA:s CMP under de närmaste två åren. Förutom att ge akademiskt stöd till Club Management Programmet kommer SBS också att bli mer aktivt engagerad i kunskapsutveckling och forskningssamarbete med ECA och dess medlemsklubbar.

Ian Richardson, studierektor vid centrum för företagsutbildning, tillägger:
- ECA:s Club Management Program har snabbt etablerat sig som det främsta utbildningsforumet för chefer från några av Europas största och mest framgångsrika fotbollsklubbar. Centret för företagsutbildning på SBS är glada för möjligheten att fördjupa sitt samarbete med ECA och vidareutveckla SBS:s kapacitet inom denna unika industri.

Bild: Med tillåtelse från European Club Association