I forskningsprojektet ”Sociala mediers inverkan på plats, evenemang, upplevelse och engagemang” studerar Christofer Laurell, ekonomie doktor verksam vid Stockholm Business School vid Stockholms universitet samt vid Volante Research, hur platsvarumärken och evenemang integreras i sociala medier och hur människor uttrycker engagemang kring sina upplevelser på digitala platser.

Christofer Laurell
Christofer Laurell

Följer hur Eurovision omnämns

Som en del i forskningsprojektet studeras nu Eurovision i Stockholm. Genom att följa hur Eurovision omnämns och refereras till på svenska i sociala medier är syftet att studera vilka värden användare av sociala medier tillskriver evenemanget i inlägg på olika plattformar som bland annat Twitter och Facebook.
− I projektet samlas inlägg som berör Eurovision in dagligdags från samtliga stora sociala medieplattformar. Genom att studera inläggen kan vi bidra till förståelsen för hur upplevelser digitaliseras och vad det här innebär för såväl publik, arena som evenemang, säger Christofer Laurell, projektledare för forskningsprojektet.
En central del av forskningsprojektet handlar om hur evenemang påverkar bilden av platser. Mer specifikt är det i fallet Eurovision en fråga om hur bilden av Sverige och Stockholm förändras till följd av evenemanget.

− Redan nu ser vi ett relativt omfattande digitalt engagemang kring Eurovision. När datainsamlingen är färdigställd kommer analysen besvara vad evenemanget på kort sikt har inneburit för platsvarumärkena Sverige och Stockholm, fortsätter Laurell.

Det treåriga forskningsprojektet bedrivs inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-program. De första två åren är förlagda vid Volante Research och efterföljs därefter av ett år vid Stockholm Business School vid Stockholms universitet.

Mer information och kontakt:

Christofer Laurell, ekonomie doktor och projektledare: cpi@sbs.su.se
0709-792079