Janet Johansson
Janet Johansson

I sin avhandling har Janet Johansson tittat på kopplingen mellan livsstilsbeteenden, som utövande av idrott på mycket hög nivå, och utvecklandet av självkänsla i rollen som ledare. Hon har i sin studie intervjuat en grupp mycket vältränade toppchefer i Sverige. En tydlig slutsats är att dessa ledare aktivt kopplar vad de gör i privatlivet till sin identitet som ledare.

–Man ska alltså inte underskatta betydelsen av att privatliv och ledarskap hänger ihop. Dessa toppchefer tolkar sina idrottsliga ansträngningar i privatlivet för att uttrycka viktiga värderingar och tankar om ”vem de vill bli” som chefer. Idrottsliga strävanden blir på så sätt en källa till förändring i chefsjaget, säger Janet Johansson.

Idealiserad bild

Genom att införliva sportsliga värden med sin förståelse av vad det innebär att vara den ideala ledaren – så skapar de extremsportande toppcheferna en idealiserad bild av sig själv som atletiska ledare. Och det handlar inte bara om hur de ser på sig själva utan påverkar även hur de ser på värderingar i samhället och i organisationen.

–Detta ideal påverkar även företagskulturen. De sportiga cheferna bedömer inte bara sig själva utifrån de här idealen utan även andra. De vill, av välvilja, gärna påverka alla andra att bli lika hälsosamma och aktiva som de själva är. Men de initierar på så sätt också en urvalsprocess som potentiellt kan leda till upphöjning av vissa människor och uteslutande av andra, säger Janet Johansson.

Generellt är det fler manliga än kvinnliga chefer som idrottar på toppnivå. Men både manliga och kvinnliga chefer använder sina idrottsinsatser i skapandet av en ideal bild av sig själva som ’bra ledare’. Även om det finns vissa olikheter.      

–Både män och kvinnor skapar en förstärkt ledarskapskultur med hjälp av att prata om sin upplevelse kring sportandet. Manliga chefer skapar en ny typ av maskulin idealbild genom att demonstrera hur de själva springer, åker skidor eller cyklar. För många kvinnliga chefer innebär idrottsinsatsen ett tillstånd där de kan ses som ’lika bra’ som de manliga cheferna, säger Janet Johansson.

I sin studie har Janet Johansson totalt intervjuat 24 företagsledare, i sin avhandling fokuserar hon på fem av dessa i en djupanalys. Gemensamt hos de här ledarna är att de aktivt kopplar sin livshistoria kring sport till sin berättelse om nödvändiga ideala egenskaper för en ledare. Cheferna använder olika uthållighetssporter som en indikation för viktiga ledarskapskompetenser.  

Läs hela avhandlingen här.