Läs mer om Natallia Pashkevich forskning på vår engelska webb.