− Beslutet att inte längre investera i fossila bränslen är mycket goda nyheter, säger Tommy Jensen, prefekt på Stockholm Business School. Det ger även en stark signal till universitetets institutioner, inte minst SBS, att vidta ytterligare åtgärder.

Läs mer om beslutet att avinvestera på universitets webbplats.