Länge har det funnits en efterfrågan på ett avancerat program i Marknadskommunikation. Hösten 2017 startar ett nytt sådant masterprogram med inriktning mot marknadskommunikation och mode, genom en pånyttfödelse av IHR. En utbildning som Stockholms universitet står bakom.

IHR startades ursprungligen 1953 och har sedan dess utbildat marknadskommunikatörer. En lejontanke för IHR har alltid varit att det krävs djup, insiktsfull kunskap om omvärlden för att kunna ägna sig åt meningsfull och effektiv marknadskommunikation. Detta har tagit sig olika uttryck under de drygt sex decennier som IHR funnits som utbildning, från fokus på klassisk marknadsanalys i Kotlers anda till fokus på socialpsykologiska perspektiv.

I dagens samhälle ställs andra krav på en skicklig och agil marknadskommunikatör. Nu är en djup förståelse av kultur och konsumtion av yttersta vikt. Konsumtion försiggår i en kulturell kontext och det är denna som kommunikatören måste förstå på djupet, sambanden, strukturerna, skeendena. Den nya IHR tar fasta på just detta, de nya kraven på en marknadskommunikatörs kärnkompetens.

De kreativa näringarna är en strategisk satsning som regering och riksdag gör, dit räknas så klart det som en markandskommunikatör gör men också mode och allt som hör till mode, inte bara kläder, naturligtvis också kylskåp och bilar. Den nya IHR är därför ett samarbetsprojekt mellan Stockholm Business School och Center för Fashion Studies vid Stockholms universitet.

Den nya utbildningen ger en systematisk förståelse för historiska och nutida kommersiella aspekterna av konsumtionskulturen. Och den ger därför en bred grund för att jobba inom marknadskommunikation inom olika branscher och i olika roller. I de kreativa näringarna eller i roller inom traditionella företag där kreativitet och djup förståelse av konsumtionskulturen är av central och strategisk betydelse.

Det nya IHR består av fyra terminer där de första tre läses dels på Stockholm Business School, dels på Centre for Fashion Studies, utbilningen avslutas med en masteruppsats där studenterna får möjlighet att utveckla egen unik kunskap och därmed bli Master in Advertising and PR.

Läs mer om utbildningen här (eng).