Vision och mission


Vision

Stockholm Business School är respekterad för vår erkända och relevanta forskning och för vår inspirerande och forskningsbaserade utbildning. Vi stödjer hållbar utveckling i samhället genom att fungera som en konstruktiv diskussionspartner med företag och organisationer och Stockholm Business School ska vara förstahandsvalet i Skandinavien för studenter i företagsekonomi som vill bidra till en hållbar framtid.

Mission

Stockholm Business Schools mission är att bedriva en engagerande och forskningsbaserad utbildning som utvecklar studenternas förmåga att på ett ansvarsfullt sätt möta dagens och morgondagens lokala och globala utmaningar.