Advisory Board är en plattform för ett utökat och fördjupat samarbete mellan institutionen, näringsliv och offentlig verksamhet. Advisory Board fungerar som idégivare och stimulansskapare för att stärka institutionens framtida konkurrenskraft. 

 • Sammankallande: Li Malmström, Ekon dr Företagsekonomiska institutionen
 • Ordförande: Johan Oljeqvist, vd Fryshuset
 • Seher Yilmaz, Ordförande Rättviseförmedlingen
 • Arthur Engel, styrelseledamot, Marimekko
 • Marianne Hamilton, styrelseledamot, Connecta, Meda och Etikkollegie
 • Patrik Högberg, Country President Loomis, Sweden and Regional President Nordic Countries
 • Jonas Jakobson, grundare och ordförande i placeringsrådet, Nordic Equities Kapitalförvaltning. Även riddare av franska Hederslegionen.
 • Anette Mullis, Global HR Business Partner, Ericsson
 • Thomas von Otter, grundare, styrelseledamot och Vice VD OX2
 • Carl-Johan von Uexkull, Managing Director Nordics & Netherlands, Financial & Risk, Thomson Reuters
 • Maria Frostling-Henningsson, doc. och prefekt, Företagsekonomiska institutionen
 • Christina Båge-Friborg, Hållbarhetschef på Sandvik
 • Åsa Pettersson, Hållbarhetschef på Scania.