Myndigheter:

Ledamöter:

Arbetsförmedlingen Maria Herlitz, Anna Wedelin, Ingela Pettersson
Brottsförebyggande rådet Björn Borschos

Centrala Studiestödsnämnden

Stefan Haldin, Jennie Pettersson
Diskrimineringsombudsmannen Katarina Rydberg, Maria Oygun

Ekonomistyrningsverket

Jolanta Feliga, Ami Keita Jansson, Martin Sparr
Fortifikationsverket Jonas Backman, Kajsa Fernqvist, Jacob Henriksson, Kenneth Sjöstrand

Försäkringskassan

Susanne Engström, Inger Rothschild Lundin
Jämställdhetsmyndigheten Gunilla Annerstedt, Lena Leed
Lantmäteriet

Peter Björebo, Lisa Mårtensson, Eva Wessling

Pensionsmyndigheten Carina Vesterberg, Isabell Brolin
Polismyndigheten Ulrika Larsson, Cathrine Wesström, Jennie Wigerholt

Regeringskansliet
 

Nebil Aho, Charlotta Eriksson, Susanna Hammarberg, Ewa Weijne
Sida Christina Sandberg, Elin Adelmar, Jonathan Francis
Sjöfartsverket Christin Ottervald

Skatteverket

Fredrik Rosengren, Cecilia Wastesson Lindqvist, Merja Tuomivaara Westermark, Ulrika Bergstedt

Skolinspektionen

Martin Björkäng

Skolverket

Eva Dahlin, Anders Lindquist

Statens intitutionsstyrelse

Hanna Johansson, Ulrika Persson, Annika Sahlin

Svenska institutet

Sofia Bard, Maria Helmeborn, Johanna Jeppsson, Sofia Petersson

Trafikverket

Ann-Katrin Berglund, Lars-Åke Eriksson, Orestis Papadopoulos

Åklagarmyndigheten

Ulf Ållebrand