Myndigheter:

Ledamöter:

Arbetsförmedlingen Maria Herlitz, Anna Wedelin, Ingela Pettersson
Brottsförebyggande rådet Björn Borschos

Centrala Studiestödsnämnden

Stefan Haldin, Jennie Pettersson
Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg, Katarina Rydberg, Kerstin Thunberg

Ekonomistyrningsverket

Jolanta Feliga, Ami Keita Jansson, Tomas Kjerf, Martin Sparr
Fortifikationsverket Jonas Backman, Kajsa Fernqvist, Jacob Henriksson, Kenneth Sjöstrand

Försäkringskassan

Susanne Engström, Anna Nordling
Jämställdhetsmyndigheten Gunilla Annerstedt, Lena Leed
Kungliga biblioteket Åsa Lantto
Lantmäteriet

Peter Björebo, Lisa Mårtensson, Eva Wessling

Migrationsverket Christina Eklöf, Ann-Catrin NyBerg, Therese Pelow
Pensionsmyndigheten Carina Vesterberg, Isabell Brolin
Polismyndigheten Emma Hagberg, Ulrika Larsson, Cathrine Wesström, Jennie Wigerholt

Regeringskansliet
 

Nebil Aho, Charlotta Eriksson, Susanna Hammarberg, Ulrika Rosenberg-Sand, Ewa Weijne
Sjöfartsverket Christin Ottervald

Skatteverket

Katarina Hamberg, Fredrik Rosengren, Cecilia Wastesson Lindqvist, Merja Tuomivaara Westermark, Ulrika Bergstedt

Skolinspektionen

Martin Björkäng, Linda Knudsdotter Banck

Skolverket

Eva Dahlin, Anders Lindquist

Statens intitutionsstyrelse

Hanna Johansson, Ulrika Persson, Annika Sahlin

Svenska institutet

Sofia Bard, Irene Dickman, Walter Jakobsson, Sofia Petersson

Trafikverket

Ann-Katrin Berglund, Lars-Åke Eriksson, Orestis Papadopoulos
Transportstyrelsen

Madeleine Jacobsen Möller, Malin Jönsson

Åklagarmyndigheten

Ulf Ållebrand