Akademin för ekonomistyrning i staten

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Företagsekonomiska institutionen
  4. Samverkan
  5. Akademin för ekonomistyrning i staten
Akademin för ekonomistyrning i staten

AES är en mötesplats för forskning, studier och dialog om styrning i staten. AES består av representanter från olika myndigheter som tillsammans med forskare arbetar för att initiera, skapa och förmedla kunskap om styrning i staten.

Medlemsmöte AES

Den 29 september 2020 var det några som tog sig till Kräftriket för att delta i AES senaste medlemsmöte IRL. Det var många fler som anknöt via länk! Detta var första gången ett möte genomfördes både på plats och via Zoom.

AES Forskardag 2020

Välbesökt AES Forskardag 2020

Det var 140 personer som samlades i Kräftriket på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet när Akademin för ekonomistyrning i staten (AES) hade bjudit in till en öppen forskardag den 15 januari 2020.

Forskningsresultat och nya projekt

När Akademin för ekonomistyrning i staten möttes i Kräftriket den 16 september 2019 blev det mycket tal om forskning - både i form av färdiga resultat och nya frågeställningar.

Kontakt

Maria Mårtensson, Eva Wittbom, Fredrik Svärdsten

Maria Mårtensson
Professor

Eva Wittbom
Ekon.dr, föreståndare 
E-post: ewi@sbs.su.se

Fredrik Svärdsten 
Fil. dr, stf föreståndare
E-post: fs@sbs.su.se

Möten och aktiviteter

26-27 november 2020 internat

Tidigare möten och aktiviteter >