Tidigare Homecoming Days

Lisbeth Larsson, Informations- och marknadschef på Grant Thornton

Homecoming Day 2016

Fredrik Nordin, professor i marknadsföring, gav en inblick i kundrelationer. Lisbeth Larsson, informations- och marknadschef på Grant Thornton, pratade om kundrelationer i praktiken.

Mikael Holmqvists bok Djursholm − Sveriges ledarsamhälle

Homecoming Day 2015

Professor Mikael Holmqvist, författare till boken Djursholm. Sveriges ledarsamhälle föreläste om ledarsamhällen och deras roll i samhället i stort.

Jacob Östberg, professor i reklam och PR

Homecoming Day 2014

Jacob Östberg, professor i reklam och PR och Håkan Ström, vd för Cheap Monday, diskuterade äkthet.

Reinfeldt

Homecoming Day 2013

Dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt, alumn från Företagsekonomiska institutionen, besökte oss och talade om vikten av utbildning.

Universitetets centrala alumnverksamhet

Stockholms universitet har också en central alumnverksamhet, med aktiviteter, alumnporträtt och ett nätverk. Du hittar mer information här.

Möt alumner