Föreläsningar vid Spring Seminars 2014:

  • "Branding a Business School in the Global Market". Keynote av Henrikki Tikkanen, professor i marknadsföring vid SBS och Aalto University School of Business.

  • "Segmentation on modern consumer markets". Anders Parment, lektor i marknadsföring vid SBS.

  • "New Public Management and the anxious organisation: Throwing out the baby with the bath water?" Lektor Roland Almqvist, professor Bino Catasús och lektor Niklas Wällstedt, SBS.

  • "Strategies and myths about changes in education". Jan Löwstedt, professor vid SBS.

  • "Inside Factors that Improve Corporate Governance". Lektor Tor Brunzell och lektor Jarkko Peltomäki, SBS, samt Carl Rosén, CEO vid Aktiespararna.