Alumnkoordinator

Oskar Sjölander
Mejl: alumni@sbs.su.se
Telefon: 08-674 79 41