Erik Andersson
Erik Andersson

Vilken utbildning har du läst och när blev du klar med den? 

Jag läste Civilekonomprogrammet med inriktning marknadsföring samt läste parallellt på Marknadsakademien. Jag tog examen i januari 2013.

Vad jobbar du med idag?

Jag jobbar som nordisk kategorichef på Whirlpool, där jag ansvarar för en del av det nordiska sortimentet av vitvaror som vi säljer och marknadsför. Som kategorichef ansvarar man för att översätta produkt- och varumärkesstrategier till ett fungerande sortiment för sina marknader. Det handlar mycket om att driva försäljningen för att uppnå de interna målen gällande volym, omsättning, prisindex och marknadsandel. Man jobbar också mycket brett med alla funktioner inom företaget för att säkerhetsställa produktionsstart och forecast, leveranser, säljmaterial för butik och online, försäljningssiffror och ev. kvalitetsproblem. Allt för att säkerhetsställa att man uppnår de gemensamma målsättningarna. Man jobbar likväl långsiktigt med de produktlanseringar som ligger ett par år fram i tiden för att säkerthetsställa att både de finansiella nyckeltalen och produkternas specifikationer är i linje med de nordiska kraven. Det finns två språk: engelska och excel.

Hur kom du dit?

Jag hittade en annons via SBS Karriärcenter, för en nyexaminerad marknadsförare med erfarenhet från utlandsstudier. Det var mycket tack vare att jag hade studerat i Nya Zeeland, Frankrike och Korea som jag fick tjänsten. Tjänsten var initialt tänkt för 6 månader, men redan efter 2 månader kom en tjänst upp internt som jag sökte och fick. När man väl fått in en fot, blir allting mycket lättare.

Av det som du lärde dig under din utbildning, vad har du haft mest nytta av i ditt yrkesliv?

Utbildningen i stort har varit väldigt värdefull och framförallt behöver man ha en examen för att komma in på arbetsmarknaden. Förmågan att samarbeta med alla typer av personligheter och driva projekt med tydliga deadlines som sedan ska presenteras inför andra har varit värdefull. Givetvis har alla kontakter man knutit också varit väldigt värdefulla och dessa har man stor nytta av. Vårda kontakterna!

Vad skulle du vilja tipsa studenter om, inför att de ska välja utbildning?  

Börja med att fundera på vad du inte vill göra eller vad du inte är bra på. Det blir då lättare att komma fram till vad du kan tycka är intressant och vad du kan vara bra på. Vet jag om att jag inte tycker finansiella derivat är kul så kanske jag inte kommer vara konkurrenskraftig gentemot andra på arbetsmarknaden när jag väl är klar. Ekonomi är en väldigt bred utbildning och inriktningarna likaså. Det faktum att du läser t ex marknadsföring behöver inte betyda att du kommer att jobba med reklam och PR. Många blir strateger som jobbar med företagets långsiktiga visioner på något vis.

Vad skulle du vilja tipsa studenter om, inför att de ska ta klivet ut i arbetslivet?

Se till att du har en avslutad examen och att du kan påvisa att du både har jobbat och engagerat dig i föreningsliv/studentföreningar. Bra är också om du har läst ytterligare kurser parallellt (eller en hel examen) för att specialisera dig, det är också sådant som påvisar att du har en stark drivkraft. Företag vill ha driftiga och sociala medarbetare. Det spelar alltså ingen roll om du inte alltid har erfarenhet från den faktiska branschen, det viktigaste är att du har varit ute i arbetslivet och har det som erfarenhet. Utlandsstudier är dessutom i de flesta fall väldigt meriterande. Även om du inte ämnar flytta utomlands för att jobba så finns ju chansen att du börjar jobba på ett internationellt företag. Där får du förmodligen kollegor och chefer från andra länder.