På måndagar tar Stockholms akuter emot 25% fler patienter än övriga dagar. På julafton är patienterna få - men dagen efter ofta extremt många. Svängningar som dessa orsakar köer. Kan man jämna ut svängningarna genom att påverka människors beslutsfattande, och därmed korta köerna?

Det blev en tankeväckande föreläsning med intressanta frågor från åhörarna. Efteråt blev det trevligt mingel samt mat och dryck.