Gör det i SU Business Model Cup som är en årlig tävling som genomförs av SU Innovation i samarbete med SU Inkubator, Stockholm Business School och Venture Cup. Anmälan är öppen nu och fram till den 30 oktober.

Hållbarhetsområdet har blivit allt mer aktuellt, både i Sverige och i övriga världen. Det är viktigt för alla företag, både etablerade och nystartade, att tänka både ekonomiskt hållbart men även socialt och miljömässigt, för att kunna nå bästa möjliga utveckling och resursanvändning för alla.

Vem får tävla?

Tävlingen är öppen för alla för alla studenter, forskare, doktorander samt anställda på Stockholms universitet. 1-5 deltagare per grupp.

När är tävlingen öppen?

Tävlingen är öppen nu och stängs den 30 oktober 2019

 

 

Vad ska lämnas in?

Bidraget ska omfatta en hållbar affärsmodell. I denna tävling är hållbarhet en central bedömningspunkt i den utvecklade affärsmodellen. Tävlingsbidraget får maximalt omfatta 5.000 ord. Tävlingen innehåller två kategorier. Den affärsmodell, som lämnas in som tävlingsbidrag, kan antingen beskriva en helt ny affärsmodell eller beskriva en affärsmodell som renoverar en befintlig. Affärsmodellen ska beskrivas utifrån Business Model Canvas av Osterwalder och Pigneur som den är beskriven i Business Model Generation: a handbook for visionaries; game changers; and Challengers (2010). Wiley.

Vad kan man vinna?

Förstapris i respektive kategori 10 000 kr, andrapris i respektive kategori är 7 000 kr och tredje pris är 3 000 kr.

Hur ser processen ut?

• Tävlingen startar den 10 september
• Bidragen lämnas in senast den 30 oktober 2019 kl. 23.59.
• Akademiskt nomineringsmöte den 1 november 2019.
• Nominerade bidrag underrättas den 4 november 2019.
• Feedback-tillfälle ges för nominerade bidrag den 7 november kl. 13-17 samt den 8 november kl. 13-17.
• Nominerade grupper får möjlighet att justera/förbättra en förkortad version till juryn. Deadline för inlämning av förkortad version till näringslivsjuryn: 15 november 2019 kl. 12.00
• Pitchträningstillfälle ges för nominerade bidrag den 13 november 2019 kl. 14-17.00.
• Nominerade bidrag pitchar inför en näringslivsjury den 20 november 2019 kl. 15.00-19.00.
• Vinnare diplomeras den 20 november 2019.

Klicka här för att komma till inlämningen.

För mer information om SU Business Model Cup kontakta Tony Apéria på tony.aperia@sbs.su.se

Klicka här för att komma till inlämningen.