Hållbarhetsområdet har blivit allt mer aktuellt och viktigt både i Sverige och i övriga världen. Vad som är hållbarhet skiljer sig åt mellan olika sektorer. I Sverige har vi en ny lag som innebär att alla företag med mer än 250 anställda eller en viss omsättning årligen måste redovisa sin hållbarhet kopplat till sin affärsmodell. Det innebär att det är av vikt för alla företag, både etablerade och nystartade, att tänka både ekonomiskt hållbart men även socialt och miljömässigt för att nå bästa möjliga utveckling och resursanvändning för alla.

1-5 deltagare per grupp. Tävlingen är öppen för alla studenter och forskare på Stockholms universitet.

Anmälningstid: Tävlingen öppnades den 10 september och deadline för inlämning är 31 oktober.

 

 

Vad ska lämnas in?

Bidraget ska omfatta en hållbar affärsmodell. I denna tävling är hållbarhet en central bedömningspunkt i den utvecklade affärsmodellen.

OBS: det du skriver/laddar upp i de tre första rutorna är synligt för alla deltagare (Title, Description och Idea image). Beskriv kort vad ert arbete går ut på. Din Business Model (bild) och Description Business Model (dokument) som du laddar upp kan endast läsas av juryn som har skrivit på sekretessavtal.

Affärsmodellen ska beskrivas utifrån Business Model Canvas av Osterwalder och Pigneur som den är beskriven i Business Model Generation: a handbook for visionaries; game changers; and Challengers (2010). Wiley.

De nio områden som beskriver en Business Model Canvas ska beaktas och beskrivas i detalj. Vid bedömningen av affärsmodellens nio områden fokuseras till 60% de värdeskapande komponenterna och till 40% de komponenter som behandlar effektivitet. Tävlingsbidraget får maximalt omfatta 5.000 ord.

Klicka här för att komma till inlämningen.

Bedömningskriterier

Bedömningspunkter är följande sex områden som omfattar den hållbara affärsmodellen:

  1. Analysen (bland annat en Pestle-analys och en SWOT) som leder fram till den föreslagna affärsmodellen.
  2. Bidragets koppling till hållbarhetsområdet.
  3. Beskrivningen av affärsmodellens nio komponenter.
  4. Bidragets kreativitet.
  5. Bidragets praktiska relevans och affärsnytta.
  6. Bidragets struktur och presentation.

Den affärsmodell som lämnas in som tävlingsbidrag kan antingen beskriva en helt ny affärsmodell alternativt beskriva en affärsmodell som renoverar en befintlig. Förstapris i respektive kategori är 10.000 kr och andrapris i respektive kategori är 5.000 kr.

 

För mer information om SU Business Model Cup kontakta Tony Apéria på tony.aperia@sbs.su.se

Klicka här för att komma till inlämningen.