I natkom 1 (2010-2013) var temat hur kommuner hanterar besvärliga situationer. I natkom 2 (2014-2017) handlade om resursanpassning och verksamhetsutveckling. 

Ett 50-tal kommuner har medverkat i forskningsprogrammet, deltagit på konferenser och låtit sig beforskas. Totalt har det inom ramen för natkom hållits sju konferenser och publicerats ett 40-tal rapporter (se rapporterna under publikationer). Det har varit ett spännande och givande forskningsprogram för både forskare och kommunföreträdare som kunnat mötas och diskutera kommunala angelägenheter ur såväl ett teoretiskt som praktiskt perspektiv. 

Natkoms hemsida www.natkom.se är öppen fram till den 2020-12-31. 

Därefter finns rapporterna tillgängliga på kommunforskningsinstitutens hemsidor.