Theresa Digerfeldt

Ph D, Stockholm School of Business, Stockholm University

Digerfeldt, T. (kommande bok), ”Kockens hemlighet – om passion, hantverk och kulinarisk föreställningsförmåga (beräknad utgivning 2019).

Venkatesh, A., Digerfeldt-Mansson, T., Brunel, F. & Chen, S. 2012. ”Design orientation: A grounded theory analysis of designthinking and action”, Marketing Theory, december 2012, vol 12 (4).