Simon Ekström

Ph D in Ethnology, Stockholm University, Stockholm, Sweden

Ekström, S. (2017). Humrarna och evigheten: kulturhistoriska essäer om konsumtion, begär och död. Göteborg/Stockholm: Makadam.
 
Ekström, S. (2017). Att tala med humrar. Fån Carta Marina till En dramatikers dagbok. I: Angöringar: berättelser och kunskap från havet. S. Ekström och L. Muller (red). Göteborg/Stockholm: Makadam.   
 
Ekström, S. (2017). Långt borta och förunderligt nära. Den arkivaliska serien som arkivalisk metod och historisk källa. I: Kulturhistoria: en etnologisk metodbok. L.-E. Jönsson och F. Nilsson (red). Lund: Lunds universitet.
 
Ekström, S. (2014). Var slutar en hummer? Om familjehistorier, hummerfiske och platsskapanden. I: Naturen för mig: nutida röster och kulturella perspektiv. L, Midholm och K. Saltzman (red). Institutet för språk och folkminnen (ISOF), Folklivsarkivet i Lund och Nordiska museets arkiv.