Erika Lagerbielke

Professor in Glass design, School of Design, Linnaeus University, Växjö, Sweden

Publikationer

Eklund, P. & Lagerbielke, E, (2018). Erika Lagerbielke, Form för alla sinnen. Stockholm: Carlsson Förlag, pp 81-113.

Lagerbielke, E., (2018). Hur smakar Småland?, ur Smålands skafferi, folk, föda och färdigheter, red: Carlstén, B, Davidsson, C, Karlstad, Votum & Gullers förlag, ss 8-12.

Lagerbielke, E., (2014). Måltidens teater och den himmelska vardagen. In Till bords i paradiset – mat och trädgård. Gastronomisk kalender 2015. Thurfjell, K (red), Gastronomiska Akademins årsbok, pp 153-156. Carlsson Bokförlag: Stockholm.

Prim, M., Lagerbielke, E. & Öström, Å (2011). Aesthetics as a parameter of meal satisfaction, Bournemouth University, Poole, UK: Culinary Arts and Sciences VII: Global, National and Local Perspectives Eds: H.J. Hartwell, P. Lugosi, J.S.A Edwards pp  228-234
(Presenterat  paper på 7th International Conference on Culinary Arts and Sciences, 2011 Bournemouth, Storbritannien)

Billing, M.,  Öström, Å. and Lagerbielke, E. (2008). The importance of wine glasses for enhancing the meal experience from the perspectives of craft, design and science, Journal of Foodservice, vol 19, pp 69-73


Konstnärliga offentliggöranden

Erika Lagerbielke – Form för alla sinnen (2018) separatutställning, Kulturparken