Yrsa Lindqvist

Ph D in European ethnology
Leading archivist, the Archives of Folk Culture, the Society of Swedish Literature in Finland, Helsinki, Finland

Lindqvist, Y. & Österlund-Pötzsch, S. (2018). Jordnära. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Lindqvist, Y., (2009). Mat, måltid, minne: Hundra år av finlandssvensk matkultur. Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.