Tellström, Richard

Docent och lektor i måltidskunskap
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (ERG), Stockholms universitet

Tellström, R., (2015). Matintervjuns metoder: Att fråga om livsmedel, maträtter och måltider. I: Bergström, K. et al., Mat är mer än mat; Samhällsvetenskapliga perspektiv på mat och måltider. Göteborg: Göteborgs universitet, Göteborgs universitetsbibliotek, pp. 101-114, (Article in Swedish about how to make food culture interviews)

Tellström, R, (2015). Hunger och törst; Svensk måltidshistoria från näring till statusmarkör. Stockholm: Forum, 9789137143446, 283 sidor.

Tellström, R., (2011). City Branding through Food Culture: Insights from the Regional Branding Level. In: Dinnie, K., City Branding: Theory and Cases. New York: Palgrave Macillan, pp. 62-69

Tellström, R., (2010). The conception of the Swedish National day meal; Building a national identity on a blend of existing festive food elements. Ethnologia Scandinavia, vol 40, pp. 1-14.

Tellström, R., Gustafsson, I.B. och H. Lindgren,. (2008). Constructed National Food and Meal Archetypes at World Exhibitions, from Paris 1867 to Aichi 2005. National Identities. Vol 10, issue 3, September 2008, pp 313-327.