Susanne Walden

Ph D, Department of Historical and Contemporary Studies, Södertörn University

Walden, S. (2010). Cultural concepts in narratives about people under the influence of alcohol. Uppsala: Uppsala University. (Doctoral thesis).  

Walden, S. (2014). Den kultiverade fyllan: Tolkningar av alkoholruset i akademiska miljöer. Spiritus - vetenskapliga artiklar om alkoholens kulturhistoria, Spritmuseum, Stockholm.
 
Walden, S. (2010). Supiga präster och styrketårar: En studie av så kallade fyllehistorier. In Fortid. Historievetenskaplig tidskrift, UiO., ISSN 1504-1913, Vol. 7, nr 4, s. 43-47.

Walden, S. (2014). Guldklänningen som sprack: Om kultiverad och okultiverad fylla i studentmiljöer. In: Talande ting: Berättelser och materialitet / [red] Katarina Ek-Nilsson och Birgitta Meurling, Uppsala: Elanders Sverige AB , 2014, 1, 41-53 s.