Tävlingen är öppen för alla studenter på Stockholms universitet.
 
Anmälningstid: Tävlingen öppnas den 5 februari och stängs den 19 mars 2018 kl. 12.00.
 

Vad ska lämnas in?

Bidraget ska omfatta en hållbar affärsmodell. I denna tävling är hållbarhet en central bedömningspunkt i den utvecklade affärsmodellen.

Affärsmodellen ska beskrivas utifrån Business Model Canvas av Osterwalder och Pigneur som den är beskriven i Business Model Generation: a handbook for visionaries; game changers; and Challengers (2010). Wiley.

De nio områden som beskriver en Business Model Canvas ska beaktas och beskrivas i detalj. Vid bedömningen av affärsmodellens nio områden fokuseras till 60% de värdeskapande komponenterna och till 40% de komponenter som behandlar effektivitet. 
 
Den affärsmodell som lämnas in som tävlingsbidrag kan antingen beskriva en helt ny affärsmodell alternativt beskriva en affärsmodell som renoverar en befintlig.
 

Hur utses vinnare?

  1. Tävlingen startar den 5 februari 2018.
  2. Bidragen lämnas in senast den 19 mars 2018 kl. 12.00.
  3. Akademiskt nomineringsmöte den 21 mars
  4. Nominerade bidrag underrättas den 22 mars 2018.
  5. Nominerade grupper får möjlighet att justera/förbättra en förkortad version till juryn. Deadline för inlämning av förkortad version till juryn: 28 mars 2018 kl. 12.00
  6. Nominerade bidrag "Pitchar" inför en jury den 9 april 2018 kl. 10-12.00.
  7. Vinnare diplomeras på SU Starta-eget-dag den 11 april 2018.