När Marita Schwartz, Head of Department HR för Göteborg Stad ville vidareutbilda sig föll valet på mastersprogrammet EMBA på Stockholms Universitet. Att utbildningen så tydligt är kopplad till arbetet, var något som lockade henne. Men också att de som läser programmet alla arbetar med liknande befattningar.

– Dock var jag en av fåtal som arbetade inom offentlig sektor. Det i sig var mycket bra, både för mig och de andra deltagarna tror jag Det var en blandad grupp med deltagare från såväl privata näringslivet som den offentliga sektorn. Även om den privata sektorn dominerade i antal var mixen/blandningen mycket bra, det tror jag alla deltagare tyckte. Jag kunde bidra med kunskap om hur det offentliga fungerar. Samtidigt kunde jag lära mig mycket av det privata näringslivets förutsättningar liksom våra olika styrlogiker från de andra, säger hon.

Att kritiskt granska sin verksamhet utifrån olika teorier samt andra verksamheter är något Marita Schwartz återkommer till och menar att programmet möjliggjorde.

– Det blev många intressanta och givande diskussioner på lektionerna. Jag tog till mig lite extra från diskussionerna, alla grupparbeten som var med varje kurs, lektionerna och kurserna om styrning och styrningens olika logiker. Jag har även fått en större förståelse för olika begrepp som multinationella företag svänger sig med.

Trots att kopplingen till det praktiska är väldigt tydlig, är det samtidigt en akademisk prägel och forskningsanknytning, något Marita uppskattade.

– Det bidrar till en tyngd och förståelse för att det finns forskning bakom ens påståenden. Att det finns en teoretisk grund i det jag pratar om.

Att ha ett jobb på chefsnivå och samtidigt läsa en master är förstås tufft – och tar tid. Men Marita menar att det är klart värt det.

– Det ger så otroligt mycket och jag kan verkligen rekommendera det, avslutar hon.

För mer information om vårt Executive MBA program, använd formuläret nedan: