Behörighetskrav

Sökanden måste ha avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng (varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå), eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökanden måste dessutom ha uppnått minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarande, inkl. en uppsats på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng. Antalet doktorandtjänster är begränsat och konkurrensen brukar vara tuff.

Bedömningsgrunder

För antagning till forskarutbildningen och anställning som doktorand läggs vikt vid följande kriterier: (1) dokumenterad kunskap inom ett relevant ämnesområde, (2) färdigheter i engelska språket (skriftligt och muntligt), och (3) förmåga till analytiskt, kritiskt och kreativt tänkande. Detta bedöms främst genom att granska din forskningsplan, dina akademiska meriter och dina akademiska referenser. En tätgrupp av sökanden kommer att kallas till intervju. 

Om forskarutbildningen

Forskarutbildningen omfattar 48 månader heltid, med start 1 september 2017. Universitetet anställer normalt doktoranden och betalar en lön under doktorandtiden, men positionen kan också finansieras delvis via stipendium.

Upplysningar  lämnas av studierektor för forskarutbildningen, professor Lars Nordén, 
e-post: ln@sbs.su.se

Fackliga företrädare är Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-162000 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41, samt Doktorandombudsman, do@sus.su.se.

Ansökan

Annonserna till doktorandanställningarna kommer finnas på Stockholms universitets webbplats fr o m 1 mars 2018. Du är då välkommen med din ansökan, märkt med referensnummer på annonsen för den doktorandtjänst du söker senast den 31 mars 2018. Ansökan kan skrivas på både svenska och engelska.