Reklam och PR I, kurspaket, 30 hp

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2015

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 18.15
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 17.39
BIEX (gymnasieexamen) 17.52
HP (högskoleprovet) 1.00
APS (akademiska poäng) 165
B F (folkhögskolan) 3.0
Totalt antogs ca 70