Har du inte läst företagsekonomi på Stockholms universitet innan höstterminen 2016 gäller nya examenskrav
 

Företagsekonomi III Redovisning

Poäng Studietakt
Using Accounting Research  7,5 100 %
Doing Accounting Research  7,5 100 %
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 100 %
     

Företagsekonomi III Finansiering

Poäng Studietakt
Introduction to Financial Derivatives 7,5 100 %
Empirical Finance 7,5 100 %
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAFIN) 15 100 %
     

Företagsekonomi III Management

Poäng Studietakt
Frontiers of Management research   7,5 100 %
Research Methods in Business Administration and Organization 7,5 100 %
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMAN) 15 100 %
     

Företagsekonomi III Marknadsföring

Poäng Studietakt
Frontiers of Marketing research  7,5 100 %
Research Methods in Business Administration and Marketing 7,5 100 %
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK) 15 100 %