Antagen, FEK III

Välkommen till Företagsekonomi III

Välkommen till våra Företagsekonomi III kurspaket, 30 hp

Kursstart

Höstterminen 2020 börjar måndagen den 31 augusti. Vi har inte något upprop utan när du är registrerad så är det bara att följa schemat, se nedan. Fram till och med oktober sker utbidningen digitalt.

Schema och litteratur

Schema och litteratur hittar du på kursernas sidor och i Athena

Företagsekonomi III, finansiering:
Introduction to Financial Derivatives 7,5 hp
Empirical Finance 7,5 hp
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAFIN) 15 hp     

Företagsekonomi III, management:
Frontiers of Management research 7,5 hp
Research Methods in Business Administration and Organization 7,5 hp
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMAN) 15 hp

Företagsekonomi III, marknadsföring:
Frontiers of Marketing research 7,5 hp
Research Methods in Business Administration and Marketing 7,5 hp
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK) 15 hp

Företagsekonomi III, redovisning:
Using Accounting Research 7,5 hp
Doing Accounting Research 7,5 hp
Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp  

Examensarbete

Examensarbetet skrivs i grupp om tre studenter (eller två i redovisning) Du kan hitta uppsatskamrat tex under metodkursen eller examensarbetets sida i Athena. 
Du väljer själv ämne, du kan titta på tidigare examensarbeten i uppsatsbiblioteket för att få idéer.

På denna sida hittar du företag som söker uppsatsskribenter.
Examensarbetet börjar i mitten av terminen men redan under metodkursen förbereder du dig. Ni blir tilldelade en handledare baserat på ert idé-papper som ska lämnas in några veckor innan Examensarbetet startar.

Anmäl dig till salstentamen 

Du måste anmäla dig till salstentan senast 10 arbetsdagar innan tentamensdatum, anmälan görs i Ladok. Anmälan till seminariegrupper ska göras i Athena vid kursstart och det är först till kvarn som gäller. Det krävs inte någon föranmälan för hemtentor. 

Bokmärk och dela Tipsa