Ämnesfördjupning Revision

Affärsjuridik 15 hp anmälningskod till HT-19 är: SU-29136
Beskattningsrätt I 15 hp  anmälningskod till HT-19 är: SU-29135
Behörighetskrav: Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs 15 hp

Ämnesfördjupning Finansiering

Matematiska metoder för ekonomer 7,5 hp, anmälningskod till HT-19: SU-48322
Finansiell statistik 7,5 hp, anmälningskod till HT-19: SU-39688. Behörighetskrav: Grundläggande statistik för ekonomer 15 hp.
Makroteori 15 hp anmälningskod till HT-19 är: SU-33925
beskrivning av kursen som ges inom Nationalekonomi I.

Ämnesfördjupning Ekonomistyrning, Marknadsföring och Management

Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15 hp anmälningskod till HT-19 är: SU-29134
Makroteori 15 hp anmälningskod till HT-19 är: SU-33925
beskrivning av kursen som ges inom Nationalekonomi I.

Anmäl dig till termin 4 före sista ansökningsdag!

Du som är antagen till programmet får garanterad plats om du: Anmäler dig senast 15/4 inför höstterminen eller senast 15/10 inför vårterminen och loggar in genom Stockholms universitet:

  • Gå in på www.antagning.se, klicka på Logga in högst upp till höger och välj Stockholms universitet till höger.
  • Glöm inte att tacka ja efter första antagningen och registrera dig innan terminsstarten, annars förlorar du din garantiplats.