Välkomstinformation 17 januari

Fredag den 17 januari kl. 15.30, SBS Välkomstinformation i Aula Magna, Frescati. 

I anknytning till Välkomstinformationen startar Föreningen Ekonomerna sitt Fadderi för alla nyantagna: www.fest.se/fadderiet

Samma dag är du också välkommen till välkomstaktiviteter för alla nya studenter vid Stockholms universitet. Läs mer om välkomstaktiviteter

Hitta till Wallenbergsalen

Företagsekonomiska institutionen håller till i Kräftriket, strax efter Roslagstull, där finner du Studentservice i hus 15, Wallenbergsalen och seminarierum i hus 3. 
Hitta till oss
Hitta rätt i Kräftriket (karta)

Välkomstinformation och vissa föreläsningarna sker i Aula Magna i Frescati.
Hitta till Aula Magna

Schema

Schema och litteratur hittar du i vänsterspalten på kursernas sidor och i Fastreg (välj termin i högerspalten på kurssidan) Termin 1 innehåller kurserna:

Grundläggande management 7,5 hp
Grundläggande redovisning 7,5 hp
Grundläggande marknadsföring 7,5 hp
Projektledning 7,5 hp

Anmäl dig till tentamen senast 3 dagar innan tentan

Här finner du information om tentamen vid företagsekonomiska institutionen