Reserver HT20

Reserver höstterminen 2020

Utbildning:
Kandidatprogram i företagsekonomi, 180 hp
Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI), 180 hp 
Företagsekonomi I, kurspaket 30 hp
Företagsekonomi II, kurspaket 30 hp
Företagsekonomi III, alla inriktningar, kurspaket 30 hp
Finansiering, Revision, Ekonomistyrning, Marknadsföring, Organisation och management, kurspaket 30 hp
Reklam och PR I, kurspaket 30 hp
Reklam och PR II, kurspaket 30 hp
Reklam och PR III, kurspaket 30 hp
Grundkurs i organisation, 7,5 hp, kvällskurs
Grundkurs i marknadsföring, 7,5 hp, kvällskurs

Du får bevaka din e-post den 25 augusti (Den e-postadress du har på antagning.se)

Den 25 augusti kommer vi att skicka ut välkomstbrev via e-post till de reserver som kan få en plats om vi har platser kvar! Du måste svara senast den 27 augusti för att behålla din plats.

 

De reserver som vi har skickat välkomstbrev till den 25/8 är:

Vi räknar med att uppdatera nedan den 25 augusti.

Kandidatprogram i företagsekonomi: Inga lediga platser

Företagsekonomi I:
Urvalsgrupp APS: reserv nr: 1-6
Urvalsgrupp BI: Reserv nr: 1-2
Urvalsgrupp BII: Reserv nr: 1-3
Urvalsgrupp HP: Reserv nr: 0
Urvalsgrupp BF: Reserv nr: 0

Företagsekonomi II, kurspaket:
Urvalsgrupp APS: Reserv nr: 1-21

Företagsekonomi III:
Marknadsföring: Reserv nr: 1-14
Redovisning: Reserv nr: 1-4
Management: Reserv nr: 1-2
Finansiering: Reserv nr: 1-5

Ämnesfördjupning:
Finansiering, kurspaket: Alla reserver fick plats
Revision, kurspaket: Reserv nr: Inga lediga platser
Ekonomistyrning, kurspaket: Reserv nr: Alla reserver fick plats
Marknadsföring, kurspaket: Inga reserver
Organisation och management, kurspaket: Inga reserver

Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI): Inga lediga platser

Reklam och PR I, kurspaket:
Urvalsgrupp APS   reserv nr: 1-7
Urvalsgrupp BI  reserv nr: 1-14
Urvalsgrupp BII  reserv nr: 1-2
Urvalsgrupp HP reserv nr: 1-8

Reklam och PR II, kurspaket: Inga lediga platser

Reklam och PR III, kurspaket: Inga lediga platser

Grundkurs i organisation, 7,5 hp, kvällskurs: Inga reserver
Grundkurs i marknadsföring, 7,5 hp, kvällskurs: Alla reserver fick plats

Information till antagna studenter

Vänliga hälsningar
Anna Lönnberg och Malin Thunholm

Bokmärk och dela Tipsa

Stockholm Business School i sociala medierSBS på Facebook SU på Instagram SBS på Linkedin SU på Twitter SBS på YouTube