Omregistrering inför vårterminen 2019

Kurser i Företagsekonomi och Reklam och PR:
Har du varit registrerad på en kurs som du inte läst klart får du kontaktaStudentexpeditionenför omregistrering, ange då ditt personnummer. Som omregistrerad kan du gå på föreläsningar (i mån av plats) och anmäla dig till tenta, vill du delta i seminariegrupp får du kontakta Kurskoordinator för att höra om det finns plats.

Andra ämnen än Företagsekonomi och Reklam och PR:

Du kontaktar respektive institution för att bli omregistrerad

Kandidatprogram i företagsekonomi

Termin 2: Grundläggande statistik för ekonomer, 15 hp och Grundkurs i handelsrätt: Juridisk översiktskurs, 15 hp eller Mikroekonomi, 15 hp, beskrivning av kursen som ges inom Nationalekonomi I.

För information om registrering se den aktuella institutionens hemsida.

Termin 3: Företagsekonomi II Registrering 7-11 januari på www.student.ladok.se.

Termin 4: Studenter som ska läsa kurser vid företagsekonomiska institutionen: Registrering 7-11 januari på www.student.ladok.se. Ska du under vårterminen 2018 läsa kurser vid andra institutioner registrerar du dig vid den aktuella institutionen. För information se den institutionens hemsida.

Termin 5: Studenter som ska läsa kurser vid företagsekonomiska institutionen: Registrering 7-11 januari på www.student.ladok.se. Ska du under vårterminen 2018 läsa kurser vid andra institutioner registrerar du dig vid den aktuella institutionen. För information se den institutionens hemsida.

Termin 6, Företagsekonomi III, alla inriktningar, kurspaket. Registrering 7-11 januari på www.student.ladok.se.

Kandidatprogram - Ekonomi och IT

Termin 2: Företagsekonomi I

Termin 4: Företagsekonomi II

Termin 6: Företagsekonomi III, alla inriktningar, kurspaket

Registrering 7-11 januari på www.student.ladok.se.

Kandidatprogram - Marknadskommunikation och IT

Termin 2: Reklam och PR I. Registreringen för er som svarat på enkät via e-post i oktober syns i fastreg senast den 14/1.

Termin 4 och termin 6: Registreringen för er som svarat på enkät via e-post i oktober och är behöriga görs via www.mitt.su.se under Mina studier den 4-8 januari eller den 10-15 januari.

Kandidatprogram i Marknadskommunikation (GI) (Fd Visuell kommunikation)

Termin 2: Konstvetenskap I, information om registrering ges av Institutionen för kultur och estetik. 

Termin 4: Registreringen för er som svarat på enkät via e-post i oktober och är behöriga görs via www.mitt.su.se under Mina studier den 4-8 januari eller den 10-15 januari.

Termin 6: Reklam och PR III. Registrering 7-11 januari på www.student.ladok.se

Kandidatprogram på engelska och Mastersprogram

Se engelska webben för mer information