Vårterminen 2019 började  måndagen den 21 januari  kl. 16:30 med SBS välkomstinformation i Aula Magna, Frescati.

I anknytning till välkomstinformationen startade Föreningen Ekonomerna sitt Fadderi för alla nyantagna: www.fest.se/fadderiet

Här hittar ni powerpointbilderna med information från välkomstdagen.