• Annonser. Förutom Karriärcenters annonsdatabas har universitetet en central databas med jobb och praktikplatser, MyCareer. På nätet hittar du många rekryterings- och bemanningsföretag, och Arbetsförmedlingen. Företag annonserar ibland lediga tjänster på sin hemsida.
  • Spontanansökan. Du kan själv höra av dig till företag som du vill jobba för. Skicka ett mejl där du berättar vad du vill göra och varför du skulle passa på företaget. Bifoga CV. Ibland kan ett telefonsamtal passa bättre – försök bedöma utifrån hemsidan.
  • Kontakter. Var systematisk: skriv en kontaktlista inklusive hur du kan använda dina kontakter. Gå igenom alla de områden där du kan tänkas ha skapat intressanta kontakter – studier, professionella sammanhang, privatlivet. Fundera i flera led – har din kontakt i sin tur någon värdefull kontakt? Använd sociala medier för att bibehålla dina kontakter.
  • Mässor och arbetsmarknadsdagar. Knyt kontakter som kan leda till jobb. Hitta mässorna på nätet. Missa inte heller den årliga Ekonomernas Dagar. Var systematisk även här: fundera på vilka kontakter du vill ha, ta med flera exemplar av ditt CV, samla på dig visitkort.