Coachen fungerar som ett bollplank som lyssnar och ställer frågor. En coach ger inte råd, utan använder en samtalsmetod som hjälper dig att själv hitta svaren du behöver.

Du kan få hjälp att kartlägga dig själv, dina styrkor och vad du sätter värde på. Du kan diskutera drömjobbet, prova idéer och måla en bild av din karriär.

Syftet är att du ska komma till insikt om vad du vill och hur du ska ta dig dit.

Ett samtal är 30-60 minuter långt. Du har upp till 3 samtal.

Om att kartlägga värderingar