Kursen består av fyra tillfällen. Du behöver bara anmäla dig till första tillfället och har då plats på alla fyra. Antal platser på kursen är begränsat, först till kvarn gäller. För att få diplomet krävs att du varit med på alla fyra tillfällen.

ANMÄL DIG TILL KURSEN HÄR

Kurstillfällen (samtliga kl. 15-17)

1. Introduktionsföreläsning - 28 februari, Gröjersalen
En introduktion till verktyget vi använder - Enneagrammet. Det är en personlighetsmodell som belyser hur olika vi människor är genom att visa olika styrkor, drivkrafter och motivation men också begränsande beteenden som hindrar oss från att nå vår potential. 

2. Hitta din personliga grundstrategi - 7 mars, rum 241
Genom tester, övningar och diskussioner hjälper vi varandra att hitta var och ens personliga grundstrategi i Enneagrammet. Bygger på att deltagarna varit med på Introduktionsföreläsningen.

3. Självinsikt och att leda andra - 11 mars, rum 241
Med utgångspunkt ifrån din grundstrategi får du diskutera och reflektera i grupp. Vi tittar också på typiska stressbeteenden. Olika grundstrategier ger också olika sätt att leda, både sig själv och andra. Vi berättar om vilka styrkor och utmaningar olika strategier har i en ledarroll.

4. Medveten kommunikation - 21 mars, rum 238
Varför har vi svårt för vissa personer och funkar bra med andra? Till stor del handlar det om vårt eget och andras sätt att kommunicera samt hur vi tolkar det andra säger och gör. Genom föredrag och film belyser vi olika kommunikationsstilar som är typiska för olika grundstrategier. 

 

Om EnneagramCenter

EnneagramCenter coachar team, ledare och medarbetare i näringslivet till ett kreativt, utvecklande samarbete genom ökad självinsikt och större förståelse för varandra. Som grund använder vi Enneagrammet - ett unikt verktyg för att belysa våra personliga grundstrategier. Enneagrammet används av företag och organisationer över hela världen och lärs även ut på många universitet i USA, Sydamerika och Europa.

Läs mer på www.enneagramcenter.se.