Studentföreningar

Kräftriket hus 3 A

Studentföreningar och nätverk

Institutionen är medlem i och stödjer flera studentföreningar, organisationer och nätverk som arbetar med att främja utvecklingen av forskning, utbildning, nätverkande och internationellt utbyte inom företagsekonomi.

Ansvarsprinciper PRME

Vi följer "the Principles for Responsible Management Education"; ett samarbete mellan FN och lärosäten som bedriver utbildning i management.