På Företagsekonomiska institutionen har vi sju kurskoordinatorer. Beroende på vilket program eller kurs du går så kan du få stöd av oss gällande ett antal frågor.

Vi arbetar med intern administration av institutionens utbildningar i Fastreg, Ladok och SISU. Vi ansvarar för kursadministrationen på kurser inom program och kurspaket inom företagsekonomi, Reklam och PR samt Executive MBA-utbildningen.

Kurskoordinatorerna hjälper till med administrativa frågor som rör kurser och scheman. 

Kontakta oss

Du är välkommen att kontakta oss enligt nedan. Vi svarar på frågor om bland annat:
•    Anmälan till seminariegrupper för omregistrerade studenter (se i schemat när det är dags).
•    Avbrott på kurs (anmäl alltid om du inte ska fullfölja en kurs, görs via Mina studier).
•    Betygsrapportering (för betyg som examinator lämnat till oss, dock tidigast tre veckor efter examinationsdatum. Du hittar ditt betyg i Ladok när det är klart).
•    Intyg som kräver stämpel (oftast endast utländska universitet samt för alumner som inte har aktivt studentkonto kvar). I övrigt hänvisar vi till tjänsten Mina studier där du själv enkelt kan ta ut olika intyg till t ex arbetsgivare etc.
•    Omregistrering. 
•    Uppsatsadministration.

Din kurskoordinator

Via länken kurswebbsidor hittar du vilken kurskoordinator du ska kontakta för din kurs! Vi ansvarar alla för olika kurser.

OBS! Ange alltid ditt personnummer i e-post till oss.

 

Kurskoordinator Oskar Sjölander

 

Finansiering

Kurskoordinator: Oskar Sjölander
Telefon: +46 8 674 79 41
Epost: oskar.sjolander@sbs.su.se
Rum: 7:143
Mottagningstid: Mån-Ons 14-15.

 

 

 

Områden
Kurser inom finansiering

Bild dummy
 

 

Marknadsföring, Reklam & PR

Kurskoordinator: Helena Flinck
Telefon: +46 8 674 7433
Epost: hf@sbs.su.se
Rum: 7:206
Mottagningstid: Mån-Ons 14-15.

 

 

Områden
Kurser inom marknadsföring och reklam & PR

Kurskoordinator Anne Marie Cassel

 

Marknadsföring,
Reklam & PR

Kurskoordinator: Anne-Marie Cassel (från 1 sept)
Telefon: xx
Epost: hf@sbs.su.se
Rum: 7:207
Mottagningstid: xx

 

 

Områden
Kurser inom marknadsföring och reklam & PR

 

Kurskoordinator Lotta Sondell
 

 

Management och redovisning

Kurskoordinator: Lotta Sondell
Telefon: +46 8-16 17 63
Epost: lotta.sondell@sbs.su.se
Rum: 15:314
Mottagningstid: Mån-Ons 14-15. Ring 08-161763 så öppnar jag för dig.

 

 

Områden
Kurser inom management och redovisning

Kurskoordinator Christina Hatzipavlou Gabrielsson
 

 

Management och redovisning

Kurskoordinator: Christina Hatzipavlou Gabrielsson
Telefon: +46 8-16 42 35
Epost:christina.gabrielsson@sbs.su.se
Rum: 15:217
Mottagningstid: Tis-Ons 11:00-12:30.

 

Områden
Kurser inom management och redovisning

Kurskoordinator Toivo Lepp
 

 

Management och redovisning

Kurskoordinator: Toivo Lepp
Telefon: +46 8 16 29 29
Epost: tle@sbs.su.se
Rum: 24:38
Mottagningstid: mån-ons 14-15.

Toivo är även lokalbokningsansvarig vid Företagsekonomiska institutionen. Förfrågningar kring hyra av lokaler och övriga utrymmen kan ställas till honom.

 

Områden
Kurser inom management och redovisning

Kurskoordinator Tina Lindeberg
 

 

Executive MBA

Kurskoordinator: Tina Lindeberg
Telefon: +46 8 16 29 29
Epost: tina.lindeberg@sbs.su.se
Rum: hus 3
Mottagningstid: xx

 

 

Områden
MBA

Andra frågor

Studievägledning

Om du har frågor om t ex antagning till kurs, program, studieuppehåll eller återupptagande av studier samt examen, kontakta istället våra studievägledare för de olika programmen. 

Tentamen, skrivsalstenta

Om du har frågor om tentamen så kontakta tentaadministration@sbs.su.se. Platsen var du ska göra din tenta kommer att annonseras ut 1-2 dagar innan tentan. Se placering.