På Studentexpeditionen arbetar vi med intern administration av institutionens utbildningar i Fastreg, Ladok och SISU. Vi ansvarar för kursregistrering av studenter på samtliga kurser och program inom företagsekonomi, reklam och PR samt Executive MBA-utbildningen.

Vår enhet administrerar även betygsrapportering, salstentamen samt ansvarar för viss arkivering. Våra studiehandläggare hjälper till med med administrativa frågor om kursregistrering, betygsrapportering och studieintyg.

Studentexpeditionen finns i hus 15, plan 2, med entré mot Roslagsvägen. Du är välkommen att kontakta oss enligt nedan.

OBS! Eventuella avvikelser i telefon- eller mottagningstider meddelas under rubriken Aktuellt till höger.

Kontakta Studentexpeditionen:

Vår e-postadress är: studexp@sbs.su.se 

OBS! Ange alltid ditt personnummer i e-post till oss.

Vi svarar på frågor om bl a:

omregistrering (om du inte kan omregistrera dig själv via fastreg)

avbrott på kurs (anmäl alltid om du inte ska fullfölja en kurs, görs via mina studier)

betygsrapportering (för betyg som examinator lämnat till oss, dock tidigast tre veckor efter examinationsdatum)

kursbyten på valfria kurser (i mån av plats på den kurs du vill byta till)

intyg som kräver stämpel (oftast endast utländska universitet samt för alumner som inte har aktivt studentkonto kvar). I övrigt hänvisar vi till tjänsten Mina studier där du själv enkelt kan ta ut olika intyg till t ex arbetsgivare etc.

Vi hjälper dig även om du inte vet vem du ska kontakta på SBS, se först övriga i vänstermenyn

Vänligen kontakta bara en funktion, vi ser till att ditt mejl kommer rätt.

Mottagningstider

Onsdag - torsdag kl. 11:00 - 12:30

Telefontider 

Onsdag - torsdag kl. 09.30 - 10.30 på telefon 08-16 26 71

Om du har frågor om t ex antagning till kurs, program, studieuppehåll eller återupptagande av studier samt examen, kontakta istället våra studievägledare för de olika programmen: