Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.

Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2018

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 17,90 (reserv nr 18 )
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18,80 (reserv nr 10)
HP (högskoleprovet)  1,20 (reserv nr 14)
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2017

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 19,27 (reserv nr 20 )
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18,80 (reserv nr 10)
HP (högskoleprovet)  1,35 (reserv nr 11)
Totalt antogs ca 200

 

Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2017

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 18,54 (reserv nr 11 )
BIEX (gymnasieexamen) 18,53 (reserv nr 17)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19,00 (reserv nr 9)
B F (folkhögskolan) 4,0 (reserv nr 1)
HP (högskoleprovet) 1.25  (reserv nr 17)
Totalt antogs ca 200


Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2016

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 19,40  (reserv nr 55 )
BIEX (gymnasieexamen) 19,32 (reserv nr 44)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19,77 (reserv nr 11)
B F (folkhögskolan) (inga reserver antogs)
HP (högskoleprovet)  1.35  (reserv nr 28)
Totalt antogs  ca 225


Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2016

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 18.85  (reserv nr 27)
BIEX (gymnasieexamen) 18.72 (reserv nr 14)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18.94 (reserv nr 4)
B F (folkhögskolan) (inga reserver antogs)
HP (högskoleprovet)  1.30  (reserv nr 15)
Totalt antogs  ca 200

 

Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2015

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering) 19.45  (reserv nr 15)
BIEX (gymnasieexamen) 19.38 (reserv nr 3)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.25 (reserv nr 10)
B F (folkhögskolan) 4.00 (reserv nr 1)
HP (högskoleprovet)  1.35  (reserv nr 19)
Totalt antogs  ca 250

 

Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2015

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering)  18.11 (reserv nr 59)
BIEX (gymnasieexamen) 17.81 (reserv nr 14)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18.40 (reserv nr 13)
B F (folkhögskolan) 4.00    (inga reserver)
HP (högskoleprovet)  1.15    (reserv nr 56)
Totalt antogs  ca 300

 

Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2014

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering)  19.25 (reserv nr 25)
BIEX (gymnasieexamen) 19.06 (reserv nr 7)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.30 (reserv nr 3)
B F (folkhögskolan) 4.00    (reserv nr 3)
HP (högskoleprovet)  1.30    (reserv nr 21)
Totalt antogs  ca 300

  

Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2014

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering)  17.98 (reserv nr 81)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 17.75 (reserv nr 37)
B F (folkhögskolan) 4.00    (inga reserver)
HP (högskoleprovet)  1.15    (reserv nr 38)
Totalt antogs  ca 300

  

Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2013

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering)  19.81  (reserv nr 16)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.85  (reserv nr 4)
B F (folkhögskolan) 4.00    (inga reserver)
HP (högskoleprovet)  1.30    (reserv nr 14)
Totalt antogs  ca 300

 

  

 

Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför vårterminen 2013. Inga reserver antogs.

 

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering)  18.83
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.20
B F (folkhögskolan) 4.00
HP (högskoleprovet)  1.20
Totalt antogs  ca 280

  

Kandidatprogrammet - företagsekonomi, 180 hp.
Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2012

Urvalsgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg utan komplettering)  19.20
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.30
B F (folkhögskolan) 4.00
HP (högskoleprovet)  1.20
Totalt antogs  ca 300