Bachelor's programme in Business Administration & Political Science, 180 hp. Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2016 i den andra antagningsomgången (sökande från Sverige/EU). 

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 21.02 (inga reserver)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 20.68 (inga reserver)
BIEX (gymnasieexamen) 19.75 (inga reserver)
HP (högskoleprovet) 1.30  (inga reserver)
Totalt antogs 71
 

 

Bachelor's programme in Business Administration & Political Science, 180 hp. Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2015 i den andra antagningsomgången (sökande från Sverige/EU).

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 20.80 (inga reserver)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.87 (inga reserver)
BIEX (gymnasieexamen) 19.40 (inga reserver)
HP (högskoleprovet) 1.30  (inga reserver)
Totalt antogs 80

 

Bachelor's programme in Business Administration & Political Science, 180 hp. Meritpoängen för sist antagna inför höstterminen 2014 i den andra antagningsomgången (sökande från Sverige/EU).

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 19.60 (reserv nr 10)
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 19.95 (reserv nr 2)
BIEX (gymnasieexamen) 19.11 (reserv nr 1)
HP (högskoleprovet) 1.30  (reserv nr 1)
Totalt antogs 82