Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT, 180 hp

Meritpoäng för sist antagna inför höstterminen 2015

Kvotgrupp Meritpoäng
B I (gymnasiebetyg u. komplettering) 19.30
B II (gymnasiebetyg med komplettering) 18.95
BIEX (gymnasieexamen) 19.06
HP (högskoleprovet) 1.15  
B F (folkhögskolan 4.0
Totalt antogs ca 70